Preloader gif

Етанол за фармация и козметика

Етилов алкохол от земеделски произход за козметични цели / биоциден етилов алкохол съгласно REGULATION (EU) No 528/2012. Широко приложение в козметичната и парфюмерийни индрустрии. Този спирт може да бъде както чист, така и различни разновидности на денатуриран етилов алкохол:

 • Съгласно общ метод за денатуриране се извършва, като към 100 l етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем най-малко 90% vol. се прибавят комплексно вещества в количества, както следва: изопропилов алкохол (IPA) 
  • метилетилкетон (MEK) 1 л.
  • изопропилов алкохол (IPA) 1 л.
  • денатониум бензоат - 1 гр.
 • Съгласно национално съгласувани специални методи:
  • на 100 литра етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем над 90 % се добавят 78 грама третичен бутанол и 0,8 грама денатониев бензоат (битрекс)
  • на 100 литра етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем над 90 % се добавят 2 литра изопропилов алкохол;
 • Други специални методи съгласно исканията на клиента.
Pharmacy Bottle

ГМ ЕООД са единствените българска компания, регистрирана в European Chemical Agency. За повече информация вижте тук - http://echa.europa.eu/documents/10162/17287015/art_95_list_en.pdf  

Процесът на денатуриране се извършва съгласно Глава шеста, раздел І, на Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове.