Preloader gif

Етанол за храни и напитки

Висококачествен етилов алкохол с минимално обемно алкохолно съдържание 96,0% /192 proof/ за хранителни цели, с отлични органолептични показатели

Етиловия алкохол в напитките е „класическият член” на нашата продуктова гама и има широко приложение. Добре познат в алкохолната индустрия, етанолът се използва при производството на алкохолни напитки от плодове и вино, няколко вида бренди и редица ликьори. Освен за производство на алкохолни напитки, етанолът намира място и в хранителната индустрия – при процесите на извличане на различни овкусители и есенции, както и при употребата му като консервант за различни хранителни продукти. Всички тези приложения имат едно общо нещо помежду си: Етанолът трябва да свърши работата си без да бъде забелязан! Нашата тайна за постигане на този неутрален ефект е професионалният ни екип! Постоянните тестове, извършвани със свръхмодерната ни лабораторна техника и специално обучения ни органолептичен екип, гарантират следните познати високи стандарти – нашият етанол за хранително вкусовата промишленост гарантира аналитична чистота отговаряща на европейските стандарти.
thumb-image1

Царевичен етанол

Вижте повече
thumb-image2

пшеничен етанол

Вижте повече
thumb-image3

етилов алкохол-лукс

Вижте повече
thumb-image3

Дестилат

Вижте повече

царевичен етанол

ГМ АЛКОХОЛ

Висококачествен Етилов алкохол от царевица, която не е ГМО преминал през многократна дестилация, с алкохолно съдържание минимум 96 об.%, отговарящ изцяло на изискванията на Регламент 110/2008 на Европейския парламент и на съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки, с постоянно високо качество, чистота и мекота.

Гарантиран неутрален аромат и вкус, подходящ за производството на високоалкохолни напитки и с различни приложения в хранителновкусовата промишленост.

Внимание:

*Всеки наш клиент, трябва да знае, че етиловият алкохол съгласно българското и международното законодателство е обект на акцизно облагане. Нивото на акциза в европейските страни е различно и може да бъде пъти по-висока от продажната цена на самия продукт. Линк към акцизно законодателство:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008L0118

ПШЕНИЧЕН ЕТАНОЛ

ГМ АЛКОХОЛ

Висококачествен Етилов алкохол от пшеница, преминал през многократна дестилация, с алкохолно съдържание минимум 96 об.%, отговарящ изцяло на изискванията на Регламент 110/2008 на Европейския парламент и на съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки, с постоянно високо качество, чистота и мекота.

Гарантиран неутрален аромат и вкус, подходящ за производството на високоалкохолни напитки и с различни приложения в хранителновкусовата промишленост.

Внимание:

*Всеки наш клиент, трябва да знае, че етиловият алкохол съгласно българското и международното законодателство е обект на акцизно облагане. Нивото на акциза в европейските страни е различно и може да бъде пъти по-висока от продажната цена на самия продукт. Линк към акцизно законодателство:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008L0118

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ-ЛУКС

Внимание:

*Всеки наш клиент, трябва да знае, че етиловият алкохол съгласно българското и международното законодателство е обект на акцизно облагане. Нивото на акциза в европейските страни е различно и може да бъде пъти по-висока от продажната цена на самия продукт. Линк към акцизно законодателство:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008L0118

ГМ АЛКОХОЛ

Висококачествен Етилов алкохол от пшеница, преминал през допълнителна ректификация, с цел надвишаване на обичайните технологични стандарти с алкохолно съдържание минимум 96 об.%, отговарящ изцяло на изискванията на Регламент 110/2008 на Европейския парламент и на съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки.

Гарантиран мек неутрален аромат и вкус. Този вид етилов алкохол е изключително подходящ за влагането в производството на висококачествени напитки и специално за производството на висок клас водка.

дестилат

Продуктът е в съответствие с изискванията към зърнен дестилат съгласно Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им (Обн. ДВ бр.68 от 22.08.2006).

„ГМ Бренди Дестилат”

Алкохолна течност, получена чрез единична и/или двойна дестилация до 95 об.% на озахарена чрез ензими мъст от зърнени култури /пшеница или царевица/, ферментирали под въздействието на дрожди и притежаващ специфични показатели. Прилага се за производство на различни напитки.