Preloader gif

История

 • 1921
  1921 image

  Началото

  Aврам Минов Чальовски е наричан от своите съвременници „Българският "Форд". Един от най-крупните индустриалци в България, създател на първата фабрика за тахан халва. Пастирчето от Галичник – Западна Македония след Освобождението на България емигрира в София, където продава боза по улиците на столицата.

  Прочетете повече
 • 1936
  1936 image

  Атерийна инсталация “Богаиг”

  Третия клон на фирмата Чальовски открива през 1936 год. на гара Искър. Тук се произвеждат растителни масла, нишесте и глюкоза. Монтира се батерийна инсталация "БОГАИГ" от Берлин. Построява се бъчварски цех за амбалаж. В Софийската фабрика има собствена печатница за етикети и рекламни бланки.

 • 1947-1948

  Държавен индустриален комбинат “Гео Милев”

  В последствие през 1947 г. събирателно дружество „Аврам Чальовски” – фабрика за растителни масла, гликоза и нишесте в София, Гара Искър, заедно с наличните движими и недвижими имущества се национализира и се създава Държавен индустриален комбинат „Гео Милев”, като е осъществено разширение и преоборудване. С ОБЯВЛЕНИЕ № 17-48-VI / Дв бр. 22, 29 януари 1948 г./ – Обявява се, че съгласно определението на съда, фирмено отделение под

  ДИРЕКТОР КОСТА ДИМИТРОВ МАДЖИРОВ

  № 69 от 16 януари 1948 г., вписва се в едноличния търговски регистър под № 17, от 1948 г., че съгласно чл. 3, ал. нова от закона за самоиздръжка на държавните и държавно- автономните стопански предприятия е основано на началата на самоиздръжка държавно обединение „Захар и захарни изделия”, със седалище гр. София, Славянска 16.  Предмет на предприятието е : производство на захар и захарни изделия, глюкоза, нишесте, декстрин, кристално лепило. Предприятието се управлява и задължава от главния директор, за какъвто е назначен Коста Димитров Маджиров.

 • 1950
  1950 image

  Барелеф на Гео Милев

  На 02 август 1950 г. избухва взрив в цеха за производство на растителни масла на комбината, цеха е изцяло разрушен, жертвите са 11.  В тяхна памет е издигнат паметник с барелеф на Гео Милев, който и до ден днешен се намира  на територията на фабриката.

  Прочетете повече
 • 1975-1977
  1975 image

  Кристална и медицинска глюкоза

  През 1975 г. е пуснат в експлоатация и нов цех за производство на кристална и медицинска гликоза.

  През 1977 г. производството на течна гликоза драстично се увеличава и достига четиридесет тона за денонощие.

 • 1985
  1985 image

  Зърнени храни и фуражна промишленост

  През 1985 г. се създава СО „Зърнени храни и фуражна промишленост”, в който е включен и комбината за нишесте и гликоза „Гео Милев”.

 • 1991
  1991 image

  Комбината Гео Милев излиза от състава насо “Зърнени храни и фуражна промишленост”

  С постановление №176/05.09.1991 г. на МС и Приложение № 300 към него е видно, че комбината за нишесте и гликоза „Гео Милев” излиза от състава на СО „Зърнени храни и фуражна промишленост”.  Дружеството е регистрирано с решение от 14.11.1991 г. от СГС-Ф.О. и публикувано в Дв. Бр. 108/91 г. и се представлява и управлява пред трети лица от Управителя – Атанас Чорапчиев.

 • 1996
  1996 image

  Управител Лъчезар Младенов

  С решение № 2 от 03.12.1996 г. на СГС – Ф. О., на основание Заповед № 573/07.10.1996 г. на Министъра на земеделието и хранителната промишленост, се вписва промяната в управлението на „Гео Милев” ООД и за управител е назначен Лъчезар Младенов.

 • 2000-2005

  Дружеството Г.М. ООД става изцяло частна собственост

  Основната сфера на дейност на дружеството е съсредоточена в производството на нишесте, гликоза, декстрин, и висококачествен етилов алкохол.  През 2005 г. е извършено цялостно обновление на машините, оборудването и технологията в предприятието.

  цялостно обновление на оборудването

  Основната сфера на дейност на дружеството е съсредоточена в производството на нишесте, гликоза, декстрин, и висококачествен етилов алкохол.  През 2005 г. е извършено цялостно обновление на машините, оборудването и технологията в предприятието.

  Прочетете повече
 • 2010
  2010 image

  Газова инсталация със собствено захранване

  Г.М. ООД инвестира средства за изграждане на газова инсталация за собствено захранване с пара на производствените мощности. Изградена е котелна пароцентрала, която се захранва с природен газ.

 • 2015-2016
  2015 image

  цех за производство на етилов алкохол, фермодил и глюкозни сиропи

  С цел максимално задоволяване изискванията на клиентите ни за количество и качество на произвежданите от нас продукти, през 2015 година компанията стартира реализацията на голям инвестиционен проект, който ще повиши ефективността на производството и енергийната сигурност на процесите, в следните направления – цех за производство на етилов алкохол, цех за производство на DDG`s с търговското наименование фермодил, инсталация за производство на глюкоза и глюкозни сиропи, лаборатория.

 • 1921
 • 1936
 • 1947-1948
 • 1950
 • 1975-1977
 • 1985
 • 1991
 • 1996
 • 2000-2005
 • 2010
 • 2015-2016
 • 1921-thumb
 • 1936-thumb
 • 1947-1948-thumb
 • 1950-thumb
 • 1975-1977-thumb
 • 1985-thumb
 • 1991-thumb
 • 1996-thumb
 • 2000-2005-thumb
 • 2010-thumb
 • 2015-thumb
1921

Началото

Няколко години по-късно със спечелените пари купува сладкарска работилница за локум и боза.
Малката яхана скоро прераства във фабрика, която освен тахан халва произвежда и сусамено масло.  Втората си фабрика Чальовски създава през 1921 година в Бургас и открива фабрика за захарни изделия.
Пастирчето от Галичник – Западна Македония след Освобождението на България емигрира в София, където продава боза по улиците на столицата.

Двете предприятия в София и Бургас носят името "Индустриална къща за производство на захарни изделия, растителни масла, тахан, какао, шоколад, бисквити, карамел и пр., основана в 1898 г. от Аврам Чальовски".  Освен с предпремачество, Аврам Чальовски е известен с широката си дарителска дейност. Той прави голямо дарение на Зографския манастир, който от своя страна му подарява икона на Спиридон Чудотворец, който е патронът на фирмата.

Също така подарява параклис на църквата „Успение на Свети Иван Рилски“ в Рилския манастир. При Чальовски живее и работи известният тревненски дърворезбар Генчо Марангозов в продължение на 17 години, който създава множество шедьоври. Освен това Чальовски дарява чрез завещанието си помощи на стойност 550 000 лева на Бигорския манастир, черквата „Света Петка“ в родното му село, „Свети Димитър“ в Бургас и „Свети Никола Софийски“ в София.

Обратно към История
1950

Барелеф на Гео Милев

Гео Милев - Георги Касабов Милев е български поет и литературен критик, последовател и защитник на символизма и експресионизма в България, горещ привърженик на индивидуализма и естетизма, увлича се от “модерната” немска поезия. В началото на първата световна война заминава за Лондон, за да се запознае отблизо с английската литература след това отива в Германия, за да продължи следването си, Гео Милев е арестуван в Хамбург от немска полиция като “английски шпионин”.

След завръщането си в България популяризира творчеството на европейските модерни поети. През март 1916 е мобилизиран, а през 1917 година е ранен, в резултат на което загубва лявото си око. Оперира се в Берлин (престоява там до 1919 год.). В Б-я издава сп. “Везни” (1919-1921).

Еволюцията му към революционните идеи намира израз в новото сп. “Пламък” (1925), което е спряно заради поемата “Септември”, а авторът  е осъден по ЗЗД на 1 год. затвор и глоба 20 000 лв. Арестуван на 15.05.1925, след което е обявен за “безследно изчезнал”.

Обратно към История
2000

цялостно обновление на оборудването

Основната сфера на дейност на дружеството е съсредоточена в производството на нишесте, гликоза, декстрин, и висококачествен етилов алкохол.  През 2005 г. е извършено цялостно обновление на машините, оборудването и технологията в предприятието. Изцяло подновен е машинният парк на силозите за зърно и производството на захарни сиропи. Цялостният производствено-технологичен процес – от вход до изход – е напълно автоматизиран. Въведената автоматизация изцяло обхваща, контролира и поддържа производствените процеси и по този начин гарантира високо качество на всички произвеждани в Г.М.ООД  продукти.

Осъществяването на строг входящ и изходящ контрол на суровините, опаковките и готовата продукция, гарантират постоянно високо качество на произвежданите продукти.

Добро и постоянно качество, професионализъм в работата и коректно партньорство – това е формулата на успеха на Г.М.ООД – гр. София.

Благодарение на квалифицирания и добре мотивиран персонал фирмата има за цел да осигури на своите клиенти най-добрите продукти.

Обратно към История